Press ESC to close

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ( GSYİH ) Nedir?

Gayri safi yurt içi hasıla, bir ülke ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü ya da ne kadar küçüldüğünü gösteren en önemli göstergedir. Kısacası ülke ekonomisinin sağlığı hakkında bilgi verir. Dolayısıyla ülkenin ekonomik durumu bu göstergeye göre yorumlanır.

GSYİH Nedir?

Bir ülke ekonomisinde, belirli bir dönemde, yurt içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değerine GSYİH yani gayri safi yurt içi hasıla denir. GSYİH hesabı 3 aylık periyotlarla ya da yıllık olarak yapılır. Daha geniş bir şekilde anlamına bakacak olursak, gayri safi kelimesi brüt ve maliyeti azaltılmadan önce, yurt içi kelimesi ülke sınırlarını ve hasıla kelimesi ise bir işten elde edilen ürün anlamına gelmektedir.

Tüm bunları topladığımızda daha detaylı bir tanım ortaya çıkacaktır. Bu tanım: GSYİH belli bir dönemde, bir ülke sınırları içersinde yerli ve yabancılar tarafından üretilmiş, bütün nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

GSYİH Hesabında Neler Yer Alır?

 • Yerli ya da yabancı fark etmeksizin, ülke sınırları içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri kapsar.
 • Ülke içindeki hane halkı harcamalarını kapsar.
 • Ülke içi yatırımları ve devlet harcamalarını kapsar.
 • Hesaplandığı dönemde üretilmiş ve piyasada yerini almış tüm mal ve hizmetleri kapsar.
 • Uyuşturucu gibi yasalarla yasaklanmış olan tüm ürün ve hizmetleri de kapsar.
 • Hesaplanan mal ve hizmetler o yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır.
 • Üretilen mal ve hizmetler piyasada alış satış durumunda olmalıdır.

GSYİH Hesabında Neler Yer Almaz?

 • Boş zaman aktiviteleri yer almaz.
 • Gönüllü olarak verilen hizmetler bu hesabın dışında tutulur.
 • Piyasa ekonomisinde yer almayan dikiş, mutfak işi, tamir, ev temizliği gibi hizmetler GSYİH hesabında yer almaz.
 • Ülke vatandaşı da olsa, ülke sınırları içinde üretilmeyen hiçbir mal GSYİH hesabında yer almaz.
 • Kayıt dışı ekonomi, tahvil, senet, bono ve ev kadınlarının yaptıkları işler yer almaz.
 • İkinci el mallar, o yılın GSYİH hesabına eklenmez.
 • Ara mallar, yarı mamül ve ham maddelerde hesaba dahil edilmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir