Press ESC to close

Gümrük Vergisi Hesaplama, Vergi Hesabı Nasıl Yapılır ?

Vergi, bir devletin gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Örneğin ülkemizdeki parafiskal gelirlerinin %80 gibi bir oranını vergiler oluşturmaktadır. Bu vergiler içerisinde yer alan gümrük vergileri, yurt dışı ihraç ve ithal mallarında kişi veya kurumlardan alınan miktarları ifade etmektedir. Gümrük vergisi hesaplama işlemleri çeşitli durumlara göre farklılık göstermektedir. Gümrük vergisinin bu farklılıklarına bakılacak olursa şu bilgiler fayda sağlayacaktır:

Gümrük Vergisi Hesaplamasını Etkileyen Etmenler

Tüm vergiler gibi gümrük vergisinin hesaplanması aşamasında da hesaplamaya yön veren çeşitli girdiler bulunmaktadır.

Bu etmenleri ise şu şekilde sıralamak doğru olacaktır:

 • Gümrükten geçecek olan malın cinsi
 • Hangi ülkeden satın alındığına göre tarife seçeneği
 • Alınan ülkenin ticaretinde geçerli olan para birimi
 • Alınan malın adedi
 • Dampinge karşı alınan vergi oranı
 • İlave gümrük vergisinin var olup olmaması durumu
 • Ek mali yükümlülükler

Tüm bu bilgiler malın ülkeye girmesi aşamasında alınan ücrete etki eden faktörler olarak değerlendirilmektedir. Bu işlemler sonucunda malın vergili gerçek fiyatı ortaya çıkmaktadır.

Vergi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vergi hesaplanmasında bütün etmenleri bir araya getiren ve verginizi otomatik olarak hesaplayan sanal âlemde birçok hesaplama uygulamaları ile karşılaşabilirsiniz. Bu uygulamalar üzerinden hesaplama yapabilmek son değişiklikleri bünyesinde barındırıyorsa eğer akılcı olabilir.

Ancak değişiklikleri ve yeniliklere uyum sağlamayan bir sistem size yanlış sonuçlar verecektir. Manüel olarak formül üzerinden hesaplama yapabilmek için ise şu bilgilere sahip olmak gereklidir:

 • Almış olduğunuz eşyanın CIF bedelinin bilinmesi gerekir. Böylece gümrük vergisi matrahına ulaşmış olacaksınız.
 • Alınan eşyanın FOB teklif yöntemiyle alınıp alınmadığının bilinmesi hesaplamada gereklidir.

Bu iki işlem sizin hesaplama yapmanıza yol gösterecektir. Bu yöntemlere ve bilgilere göre aşağıda bir hesaplama örneği yaparsak eğer şunları söyleyebiliriz.

fb yöntemine göre gümrük vergisi
gümrük vergisi hesaplamada fob yöntemi

FOB Yöntemine Göre Gümrük Vergisi Hesaplama

Fob yönteminde gümrük vergisini hesaplanmasını bir örnek üzerinden anlatılabilir. Örneğin Çin’den 10.000 dolar tutarında kıyafet ürünleri ithal ettiniz. Bu alışverişi de FOB yöntemine göre yapmış olduğunuz var sayılsın.

Almış olduğunuz eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu bilmeniz gerekmektedir. Ürünü almış olduğunuz dönemde de doların 4 TL olduğu düşünülürse gümrük vergisi %12 olarak hesaplanmaktadır.

CIF Yöntemine Göre Gümrük Vergisi Hesaplama

CIF yöntemine göre bir gümrük vergisi hesaplama işlemini de örnekle anlatılmak istenirse şunlar dile getirilebilir. Yine Çin’den aynı rakamda ve aynı dolar kuru üzerinden mal alışverişinde bulunduğunuz düşünülsün.

Bu durumda:

 • FOB= 10.000 dolar
 • Navlun oranı (%10)= 1.000 dolar
 • Sigorta bedeli (%3)= 300 dolar
 • Toplam CIF bedeli ise= 11.300 dolar şeklinde hesaplama yapılabilir. Yani burada CIF bedelinin hesaplanmasında almış olduğunuz eşyanın Fob fiyatının üzerine Navlun miktarını ve sigorta bedellerini ekleyerek gümrük vergisi oranına ulaşabilirsiniz.
gümrük vergisi matraha ulaşma
gümrük vergisinin matrahına nasıl ulaşılır ? 

Gümrük Vergisi Matrahına Ulaşma Yöntemi

Gümrük vergisi matrahı sizin almış olduğunuz eşyanın CIF bedeli üzerinden belirlenmektedir. CIF bedeli/dolar oranında bir işlem sizin gümrük vergisi matrahına ulaşmanızı sağlayacaktır. Yine Çin’den alınan kıyafet ürünü üzerinden bir örnek verilecek olursa:

CIF/Dolar= 11.300 dolar

11.300 dolar x 4 TL = 45.200 CIF/TL

Kot etek gümrük vergisi de yukarıda %12 olarak bulunmuştu.

45.200 x %12 = 5.424 ise sizin gümrük vergisi matrahını oluşturacaktır.

Hesaplamada Kullanılan FOB ve CIF Değerleri Nedir?

Gümrük vergisinin hesaplanmasında kullanılan CIF ve Fob değerleri sizin verginizin hesaplanmasında kullandığınız önemli girdilerden birisidir.

CIF Değeri: uluslararası bir ticaret terimi olan CIF İngilizce olarak Cost, insurance ve freight kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe karşılıkları ise mal bedeli, sigorta ve navlun teriminden ortaya çıkmaktadır. Burada kullanılan Navlun terimi ise ithalatı yapılan malın taşınması aşamasında herhangi bir zarara uğraması karşısında sigortalanması işlemidir. Ancak navlun sadece deniz yolu ile taşınan ürünlerde söz konusu olmaktadır. Burada sigorta sözleşmesini satıcı tarafından ödenmesi uygun bulunur.

ülkelere göre gümrük vergisi
gümrük vergileri her ülkede farklı mı hesaplanır ?

FOB Değeri: İngilizce terim olarak Free On Board terimlerinin baş harfleri kullanılarak ifade edilebilir. Bu terimde yabancı ülkeden satın alınan ürünün karayolu ile gemiye ve güverteye kadar taşınması aşamasındaki garanti ve sigortasını ifade etmektedir. Taşınıp gemiye yüklendikten sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir. Fob terimi Deniz ticaretinde sık sık CIF terimi ile birlikte kullanılmaktadır. Bu aşamada hesaplamalarda karşınıza çıkan bu terimler yukarıdaki açıklamaları ifade etmektedir.

Gümrük Vergisi Ülkelere Göre Değişir Mi?

Gümrük vergisi her ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Çünkü her ülkenin vergi eşiği birbirinden farklılık göstermektedir. Bu yüzden gümrük vergisini hesaplamak için ülkelerin vergi eşiklerini araştırmanı gereklidir. Gümrük vergisinin değişmesinin bir diğer nedeni de alışveriş yapmış olduğunuz ülkelerin parasal birimleri ve TL türünden karşılıklarının farklı olması olacaktır.

Dolar cinsinden yaptığınız bir işlem ile euro cinsinden yaptığınız birim ve bu aşamada ödemiş olduğunuz vergi miktarları birbirinden farklılık gösterecektir. Diğer bir değişiklik oluşturan etken ise gümrük vergisinden bazı malların ülke içinde muaf sayılması esası olacaktır.

Bu ürünler ise genelde besin maddeleri ve yiyecekler olacaktır. Bu ürünlerden gümrük vergisi alınmaması durumunda da herhangi bir vergi hesaplama esası etkili olmayacaktır.

Resmi Hesaplama Adreslerini Kullanabilirsiniz.

Devletin gümrük vergisini hesaplama yöntemlerini birebir uyguladığı ve son değişiklikleri içinde barındıran güvenilir hesaplama sitelerini takip ederek gümrük vergisini hesaplayabilirsiniz.

GOB2C’nin sizlere sağlamış olduğu hesaplama motoru vergiler, harçlar, sigorta bedelleri ve uluslararası siparişlerin tüm girdilerini sizlere aktif şekilde sağlamaktadır. Sizlerin bireysel olarak pratik bir şekilde hesaplama yapabilmeniz ve KDV oranlarını belirleyebilmeniz biraz zor olacağından hesaplama işlemini otomatik olarak bu kanallar üzerinden yapmanız işlerinizi daha da kolaylaştıracaktır. Yanlış hesaplamalar sizleri her zaman zarar uğratacak ve istenmeyen durumları ve müşteri kayıplarını doğuracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir