Press ESC to close

Temel Analiz Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Hisse senedi ve döviz gibi yatırım alanlarda yatırım yapacak olan kişilerin, ilgili ülkeler ve şirketler hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bu gibi yatırım alanlarında bilgi en önemli kaynaktır. Çünkü bu alandaki yatırımların başarıya ulaşması, eldeki bilgilerin doğru analiz edilmesi ile başarıya ulaşmaktadır. Borsa ve forex piyasasında kar etmenin ilk şartı yeterli bilgiye sahip olmak ve somut verilere dayalı olarak tahminlerde bulunmaktır. Bu somut veriler ise; temel analiz ile mümkündür.

Para ve sermaye piyasasına yeni girmiş bireysel kişi ya da kurumsal firmaların, karar alırken kullanıp yararlandıkları yöntemlerden biri; temel analizdir. Temel analiz yöntemlerinden yararlanarak; orta ve  uzun vadeli kararlar alınabilmektedir. Borsa ve Forex piyasalarında, yatırımcılar bu temel analizlerden faydalanarak öngörüde bulunurlar ve yatırımlarını yönlendirirler. Örneğin; hangi para biriminin ne zaman değer kazanacağı ya da hangi para biriminin ne zaman ne kadar değer kaybedeceği hakkındaki fikirlere bu temel analiz yöntemleri ile varılabilmektedir. Bu temel analiz ile ilgili ülke ile ilgili makroekonomik veriler hakkında da bilgi sahibi olunmaktadır, bu nedenle o ülkede para biriminin gelecekteki durumu, ülkenin enflasyonu, ülkenin cari açığı vs. gibi konularda da bilgi sahibi olunmaktadır.

Temel Analiz Nasıl Yapılır ?

Temel analizlerde, küresel değişmeler ve gelişmeler baz alınmaktadır. Borsada ve forex piyasasında, bir yatırım yapılmadan önce temel analize, ilgili yerle alakalı mikroekonomik ve makroekonomik durumlar incelenmeye başlanır. Örneğin; X firmasının hisse senedi alınacaksa, X firmasının geçmiş yıllardaki bilançosu, şirketin genel mali durumu ve içinde bulunduğu ülkenin ekonomik durumları incelenir. Aynı zamanda, X şirketinin ülke içindeki diğer rakip şirketler ile olan durumu da analiz edilir. Böylelikle; x firmasının etkilendiği iç ve dış dinamikler ortaya konmuş olunur ve şirketin geleceği hakkında öngörüde bulunulur.

Finans piyasaları için temel analiz oldukça önemlidir. İşsizlik, enflasyon, stagflasyon,  istihdam durumları, sanayinin gelişimi gibi değişkenler temel analizin unsurlarıdır. Bu göstergeler incelenerek, yatırım yapılacak alanda oluşabilecek gelişmeler önceden tahmin için kullanılır.

Temel Analizin Göstergeleri

Faiz oranları, enflasyon oranları, işsizlik oranları, tarım dışı istihdam oranları ve gayri safi milli hasıla temel analizin göstergeleridir. Yatırım alanlarındaki riski önlemek ve karı arttırmak amacıyla bu göstergelere dikkat edilerek öngörülerde bulunulur. Forex piyasalarında oldukça büyük bir önem arzeden bu analiz yöntemi dışında en çok kullanılan bir başka analiz yöntemi ise teknik analizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir