Press ESC to close

Bilanço Nedir? Önemli Bilanço Kalemleri Nelerdir?

Borsa piyasasında çok fazla duyduğumuz terimlerden biri de bilançodur. Bir yatırımcının şirket bilançolarını doğru şekilde okuyup yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bir yatırımcı için en önemli olan kazandıracak hisse senetlerini bulmaktır. Bu sebeple şirket bilançoları çok önemlidir.

Bilanço Nedir?

Bilanço şirketlere özel bir terimdir. Yani, bir şirketin belli bir dönem içerisinde sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tabloya bilanço denir. Bu tablo, şirket hakkında birçok bilgiyi veren önemli bir tablodur. Bilanço içerisinde varlıklar ve kaynaklar yer alır. Kaynaklar; kısa vadeli yabancı kaynaklar,  uzun vadeli kaynaklar ve öz kaynaklardır. Varlıklar ise; dönen ve duran varlıklar olmak üzere iki türdür.

Bilanço tablosunda iki taraf vardır. Bunlar aktif taraf ve pasif taraf olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif tarafta şirketin varlıkları, pasif tarafta ise sermaye ve borçları yani şirketin kaynakları yer alır. Bu detayı üniversitelerin muhasebe dersi yer alan bütün bölümlerinde okuyan öğrenciler muhtemelen aşinadır.

Önemli Bilanço Kalemleri

  • Gelir tablosunun en önemli bilanço kalemlerinden biri kardır. Fakat kar her zaman nakit değildir. Bu yüzden şirketin nakit gelirlerini görmek istiyorsanız FVAÖK’e bakın.
  • Sermaye de çok önemli bir bilanço kalemidir. Yatırımcı için önemli olan şirketin faaliyetlerini sürdürmesi içi gerekli sermayeye sahip olup olmadığıdır. Çünkü sermaye ne kadar büyükse, şirketin riskli olması o kadar azdır. Bir yatırımcı, büyük sermayeli ve risksiz bir şirkete yatırıcım yapmak ister.
  • Şirket satışları ilk bakılması gereken bilanço kalemidir. Bir şirketin nakit yaratması için satış yapması gerekmektedir. Bilanço okurken bu hususa dikkat edilmelidir.
  • FVAÖK yani faiz, vergi ve amortisman öncesi kar da bilanço tablosunda okunması gereken önemli bir noktadır. FVAÖK, gelir tablosu, sermaye ve şirket satışlarının toplamıyla oluşur. Şirketin ana faaliyetlerden ne kadar gelir elde ettiğini gösterir.
  • Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinin bilanço tablosunda okunması, şirketinin satış maliyetinin ekonomik ortamdan nasıl etkilendiği, faaliyet giderleri ile de şirketin yönetimi, reklam, pazarlama ve kampanya süreçlerinin öğrenilmesi açısından çok önemlidir.
  • Önemli bilanço kalemlerinden biri de vergi öncesi kardır. Vergi öncesi kar, yatırılan karın bir göstergesidir.
  • Nakit ve hazır değerler kalemi, şirketin nakit miktarını görmede oldukça önemlidir.
  • Kısa ve uzun vadeli borçlar, ticari alacaklar ve stoklar, nakit akım tablosu, finansal ve sabit duran varlıklar da çok iyi okunması ve bilinmesi gereken bilanço kalemleridir. Bilançoyu iki okumak, yatırım sonucunda yapılan olumsuz durumlarında önüne geçmektedir. Bu yüzden iyi bilmek, öğrenmek ve okumak gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir