Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ( GSYİH ) Nedir?

Gayri safi yurt içi hasıla, bir ülke ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü ya da ne kadar…