Manipülasyon ve Spekülasyon Kavramları

Manipülasyon, kendi çıkarları doğrultusunda, yalan haber çıkarma, başkalarını kandırma, aldatma, gerçeği çarpıtarak yönetme, kontrol etme…