Press ESC to close

Yatırımda Enflasyon Faktörü Ne Kadar Etkilidir ?

Ülkemizde olduğu kadar diğer tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi yatırımlara etki eden önemli bir unsur da enflasyon faktörüdür. Günlük yaşamda birçok bireyin satın alma gücünü etkileyen enflasyon kavramı yatırımda enflasyon faktörünü de oldukça önemli bir konuma getirmektedir. Enflasyon genel anlamı ile fiyatlar genel düzeyinde yaşanan sürekli, hissedilir bir artışı ifade etmektedir. Anlaşılabilir olarak ise enflasyonun en önemli göstergesi olarak geçmişte satın alınan bir ürünün fiyatının bu zaman fiyatından farklı olması olarak ifade edilebilir. Bu durum başta satın alma, alım gücü ve benzeri olgulara etki ederken aynı zamanda yatırımları da etkilemektedir.

Satın alma gücünü azaltan bir unsur olarak enflasyon tüketicileri olumsuz etkilediği gibi ekonominin de aslında gereksinimidir. Ilımlı bir enflasyon oranı ekonomiyi canlandırırken bu oranın artış göstermesi yatırımda enflasyon olmak üzere birçok durumda olumsuz bir etki yaratmaktadır. Ülkemizde yer ay TÜİK tarafından enflasyon oranları hesaplanmakta ve vatandaşlara açıklanmaktadır. Bu açıklamaya göre ise hem yatırım hem de tüketim için enflasyonun seyri hakkında fikir sahibi olmak mümkündür.

Yatırımda Enflasyon Hesabı Nasıl Yapılır?

Enflasyon kavramı günlük yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir kavram olarak ekonominin temel taşlarından biridir. Bu noktada ülkemizde TÜİK tarafından hesaplanan enflasyon oranı aslında temel bir matematiksel işlem sonucu elde edilir ve yatırımda enflasyon olmak üzere birçok faktörde tedbir alınması yönünde vatandaşların fikir sahibi olmasına katkı sağlamaktadır.

  • Enflasyon TÜFE, ÜFE ve Deflatör yardımı ile hesaplanır.
  • TÜFE tüketici mal sepeti içerisinde yer alan ürünlerin fiyatları açısından değişmeyi ifade eder.
  • ÜFE ise üretici mal sepeti içerisinde yer alan ürünlerin fiyatları bakımından değişmeyi ifade eder.
  • Değişimin saptanması için bu mal sepetleri içerisindeki ürünlerin ana kütleyi temsil edecek büyüklükte olması gerekmektedir.
  • Bu enflasyon hesaplarında fiyatlar mutlaka mevsimsellikten arındırılmalıdır.

Enflasyon baz yıl ya da deflatör yardımı ile hesaplanmakta olup bunun sonucunda TÜFE ya da ÜFE’deki değişimler hesaplanabilmektedir. Bu noktada yatırımda enflasyon kavramı açısından önemli bir nokta enflasyonun faiz oranı ile olan ilişkisi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple yatırımcılar açısından enflasyon kavramından çok enflasyonun faiz oranı ile olan ilişkisi oldukça önemli bir unsuru ifade etmektedir.

Enflasyonun Faiz Oranı ile İlişkisi

Yatırımcılar için önemli olan etkenlerden biri enflasyonun faiz oranı ile olan ilişkisidir. Bu durumda faiz oranı ise yatırımcılar için önemli olmakla birlikte bu oranın yükselmesi yatırımın maliyetini arttıracağından dolayı yatırımı azaltacaktır. Özellikle yatırımda enflasyon ile faiz oranındaki ilişkinin incelenmesi bankaların mevcut rakamları ve göstergeleri üzerinden izlenmektedir. Bankalar enflasyon rakamlarının açıklanmasını yakından takip etmekte ve hem TÜFE hem de ÜFE göstergeleri onlar için oldukça önemli faktörler arasında yer almaktadır. Enflasyon oranının artması sonucunda bankalar ve merkez bankası faiz oranını arttırmaya yönelik hamleler yapabilmektedir.

Enflasyonun artması sonucunda faiz oranlarının yükseltilmesi gibi bir politika izlenebilmektedir. Bu durumda ise kredi piyasaları da faiz oranını yükseltir. Eylemin bir sonu olarak ise yatırımda enflasyonun dolaylı bir etkisi olarak artan faiz oranları yatırım yapmanın maliyetini arttırır. Fiyatlar genel düzeyindeki artışın önüne geçilmesi için merkez bankası faiz oranlarını arttırmakta ve bu da yatırımcıların yatırım yaparken katlandığı maliyetin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca enflasyonun yatırımlar üzerindeki bir diğer etkisi ise yatırımcıların gelecekte yapacakları yatırım beklentilerini etkilemesidir. Bu noktada eğer enflasyon oranı yüksek ise bu durumda yatırımcılar ileriye dönük yatırımlar yapma isteği de azalmaktadır. Aynı zamanda artan maliyet de yatırımların azalması sonucunu ortaya çıkmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir